Boden

Intresseanmälan för att tjänstgöra som röstmottagare vid Allmänna val 2022 på valdagen den 11 september.

Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av arvoden. Som registrerad har du efter ansökan rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Den ska skickas till: Valnämnden, Stadshuset, 961 34 Boden.

 

 
Har bil och körkort