Boden

Intresseanmälan för att tjänstgöra som röstmottagare vid val till Europaparlamentet 2019 på valdagen den 26 maj.

Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av arvoden. Som registrerad har du efter ansökan rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Den ska skickas till: Valnämnden, Stadshuset, 961 34 Boden.

Röstmottagare vallokal

Utbildning

Den obligatoriska utbildningen för röstmottagare sker under vecka 18 och 19, i början av maj. Utbildningen omfattar ca 3 timmar och erbjuds vid 4 olika tillfällen.

Arvode

Som röstmottagare i vallokal får du ett skattepliktigt fast arvode om 1 800 kr för hel dags arbete. 

För den obligatoriska utbildningen för röstmottagare utgår ett skattepliktigt arvode om 350 kr.

Ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår. Reseersättning utgår (f n med 18.50 kr/mil för egen bil) för körsträcka överstigande 20 km.
Har bil och körkort